เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 22 พ.ค. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจวนเพื่อแจกถุงปันสุขให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแจกจ่าย ถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 900 ชุด และของเด็กๆ โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ที่เป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม นม และน้ำมันพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับถุงปันสุขในวันนี้

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า สำหรับสัปดาห์นี้เราได้รับการสนับสนุนปลานิล จำนวน 800 ตัว โดยนายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ได้ขอรับการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อนำมาแจกจ่ายในกิจกรรมถุงปันสุขแก่พี่น้องประชาชนได้นำไปประกอบอาหาร อีกทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงมาก ปริมาณไขมันต่ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การรับประทาน อีกทั้งประชาชนที่มารับถุงปันสุขส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นกลุ่มเปราะบางและมีโรคประจำตัวจำนวนมาก ถือได้ว่าการมอบปลานิลในวันนี้สร้างทั้งความปราบปลื้ม และเป็นการดูแลราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย