เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 23-24 พ.ค.65 โดยมีวาระประชุมที่ต้องจับตา คือการลงมติให้ความเห็นชอบ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อและคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ เสนอรายงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนั้น วุฒิสภา มีวาระแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำหน่งกรรมการในองค์กรอิสระและ ศาล ได้แก่ กรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) คือ นายภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ท., กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ นายอารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา 3 คนคือ นายสมชาย กิจสนาโยธิน ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข, นายบรรยาย นาคยศ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. และ พล.ท.สุรพงศ์​ เปรมบัญญัติ ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม.