เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการปิดหีบลงคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น. คณะกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 146 หน่วย จากทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ได้ดำเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ก่อนจะได้รับคำสั่งการให้มีการรวบรวมหีบบัตร บัตรลงคะแนน และผลการนับ เพื่อนำส่งยังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อทำการรวบรวมผลคะแนน และประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.กกต.จ.ชลบุรี และ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผอ.กกต.เมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาทำการรับหีบบัตรและรวบรวมผลจากทั้ง 146 หน่วยเลือกตั้ง

มีรายงานว่า จากการรวบรวมผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,018 คน มีการทยอยดำเนินการส่งเพื่อรวบรวมอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการจัดทำระบบ On Line เพื่อแสดงผลเป็นทางเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการขึ้นป้ายประกาศให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้ง

สำหรับผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้รับคะแนนเสียง สนับสนุนสูงสุดตามความคาดหมายอยู่ที่ 14,349  คะแนน

ขณะที่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ 2 ได้แก่ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 ซึ่งได้คะแนนเสียง 12,477 คะแนน ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ได้คะแนนเสียง 8,759 .คะแนน และอันดับ 4 ได้แก่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ หมายเลข 2 ได้คะแนนเสียง 990 คะแนน คิดเป็น 98.63%

ขณะที่ผู้สมัครส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนาม “กลุ่มเรารักพัทยา” สามารถเข้าวินชนะมาแบบยกทีมในทุกเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 38,320 คน หรือคิดเป็น 49.96% บัตรดี 36,575 ใบ คิดเป็น 95.45% บัตรเสีย 1,001 คิดเป็น 2.61% บัตรไม่เลือกผู้สมัคร 744 ใบ คิดเป็น 1.94%

ด้านนายปรเมศวร์ กล่าวว่า หลังรับทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่า สำหรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปตามความคาดหมายที่ตั้งความหวังไว้ ทั้งในส่วนของนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง รวม 24 คน เพื่อให้สามารถเข้าไปร่วมกันทำงานและสานต่อภารกิจตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ใน 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าลงทุนของคนทั้งโลก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะเข้ามาต่อยอด และผลักดันต่อไป เป็นสัญญาณที่ดีว่า จากนี้เศรษฐกิจของเมืองพัทยาจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยจะมีการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ภาพด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาดีขึ้น หลังจากที่ต้องประสบปัญหาโควิด-19 มานานกว่า 2 ปี โดยเฉพาะกรณีที่ภายในเดือนหน้ารัฐบาล ได้เริ่มผ่อนคลายให้สถานบันเทิง สามารถทำกินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาในเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งเรื่องการขุดเจาะถนน และเรื่องน้ำท่วม ที่ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ไว้วางใจกับพวกเราทั้งส่วนตัวและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมด ต้องขอบอกว่า การเข้ามาครั้งนี้สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้งก็พร้อมทำงานเพื่อเมืองพัทยาอยู่แล้ว เพราะพัทยาไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ขงองคนพัทยา แต่เป็นพื้นที่ของคนทุกคนด้วยเมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการลงทุนและการท่องเที่ยวของ EEC

ด้าน เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผอ.กกต.เมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในหน่วยเลือกตั้ง 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง พบว่ามีบัตรหายไป 2 ใบ ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง 2 ใบ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 29 เขตเลือกตั้งที่ 2 และหน่วยเลือกตั้ง 5 เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งขณะนี้ทาง กกต.ยังไม่สามารถระบุสาเหตุและหาต้นตอได้ จึงทำได้แต่เพียงการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 4 ขณะที่ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ยังคงไม่สามารถทำการประกาศผลได้ คงต้องรอการพิจารณาและสรุป ผลอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป