มื่อวันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนลับมีมติ 181 ต่อ 20 และไม่ออกเสียง 17 เสียง ให้ความเห็นชอบ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ภายหลัง พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ เสนอรายงาน

ทั้งนี้ภายหลังการลงคะแนนและนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งผลการลงมติ ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป