นสพ.ชนัญชิดา ชีวะพฤกษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2565 ร่วมรณรงค์ขอรับบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2565 เข็มที่ระลึกเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” พร้อมทั้งเชิญชวนสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม งานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุม ชั้น 3 โซน A อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด Your Feelings Matter รู้สึก … ทุกความรู้สึก เนื่องจากทางโครงการได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องการรณรงค์ให้ใส่ใจสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้าง เพราะอาการของสุขภาพจิตไม่ได้ชัดเหมือนสุขภาพกาย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในสังคมเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช เพื่อลดตราบาป หรือ Stigma ของผู้ป่วยจิตเวช และให้ผู้ป่วยจิตเวชกล้าไปพบจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น

รายได้จากการรับบริจาค จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ, ผู้ป่วยยากไร้, สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะนำไปจัดซื้อเครื่อง rTMS (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าที่ดื้อยา และโรคทางจิตเวชอื่นๆ โดยส่วนใหญ่การรักษาโรคทางจิตเวช จะเริ่มจากการพูดคุย และขยับไปเป็นการใช้ยา แต่หากใช้ยาแล้วยังไม่สามารถรักษาได้ จำเป็นจะต้องหาทางเลือกอื่น นอกจากนี้ ยังนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

รูปแบบของเข็มวันอานันทมหิดลปีนี้ เป็นโลหะทองเหลืองสีเงินด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับนั่งเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ที่ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร อปร. ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง มีตราพระเกี้ยวสีเงินเป็นสัญลักษณ์แทนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์ ฐานของเข็มกลัดเป็นรูปพวงมาลาประดับด้วยดอกกุหลาบสีส้ม ซึ่งตรงกับสีของวันอานันทมหิดลในปี พ.ศ. 2565 ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี ด้านหน้าของพวงมาลามีตัวอักษร คำว่า “วันอานันทมหิดล ๒๕๖๕” ด้านหลังมีตัวอักษรคำว่า “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

โดยผู้บริจาคเงิน สามารถเลือกรับเข็มวันอานันทมหิดล พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 หรือ เข็มที่ระลึกชุดพิเศษ 3 เข็ม ประกอบด้วย เข็มวันอานันทมหิดล ตั้งแต่ปี 2563-2565 พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 โดยโครงการได้จัดทำเข็มชุดนี้ขึ้น เนื่องจากปี 2565 เป็นปีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังก้าวสู่ปีที่ 75 นอกจากนี้ ยังเปิดให้สั่งจองเสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ โดยมี 2 สี คือสีขาว และสีส้ม ตั้งแต่ไซส์ S–4XL ซึ่งขั้นตอนการบริจาค การขอรับเข็มวันอานันทมหิดล และเสื้อยืด มีรายละเอียดดังนี้…

  1. เข็มวันอานันทมหิดล พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 บริจาคเงินเข็มละ 100 บาท
  2. เข็มที่ระลึกชุดพิเศษ 3 เข็ม คือ เข็มวันอานันทมหิดล ตั้งแต่ปี 2563-2565 พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 บริจาคเงินชุดละ 200 บาท
  3. เสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ ทุกสี ทุกไซส์ บริจาคเงินตัวละ 250 บาท

บริจาคเงินผ่านเลขที่บัญชี 045-508231-4 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวันอานันท-มหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย จากนั้น ลงทะเบียนเพื่อขอรับเข็มฯ เสื้อยืด และติดตามสถานะการบริจาค ได้ทางเว็ปไซต์ https://anandaydonation.docchula.com โดยมีค่าจัดส่งรวมใบเสร็จ จำนวน 40 บาท (ไม่จำกัดจำนวน) ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ทั้งนี้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งจุดรับบริจาค ณ อาคาร ภปร, อาคารวชิรญาณวงศ์, ศาลาทินทัต, อาคารอานันทมหิดล และ ต่างจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ได้ที่ Facebook Fan page: ANAN DAY หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 256 4183 เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ..