พีทีที สเตชั่น และบางจาก ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมียม ปรับขึ้น 2.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 24 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน 50.86 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.45 บาทต่อลิตร

E20 ราคา 42.34 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.18 บาทต่อลิตร

E85 ราคา 36.34 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล -B10 ราคา 31.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล -B20 ราคา 31.94 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมียม B7 ราคา 42.36 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร