เมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ลุกขึ้นอภิปรายตอนหนึ่งว่า ตนไม่ได้เป็นกรรมาธิการ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวของตนเมื่อปี 42 ที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีนักบัญชีมือหนึ่งของโลก คือ นายไมเคิล วันสเลย์ ได้ไปตรวจโรงงานน้ำตาล และถูกสังหารเสียชีวิตเป็นข่าวใหญ่โต

ดังนั้นจึงอยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่ให้เพิ่มมาตรา 2/1 เรื่องผลพลอยได้จากอ้อย เนื่องจากใน พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 เรามีเรื่องผลพลอยได้อยู่แล้ว แต่บอกว่าเป็นกากน้ำตาล โดยเราต้องการจะให้เพิ่มกากอ้อยเข้าไป เพราะสามารถช่วยชุมชนได้ ตนอยากดูน้ำจิตน้ำใจของคนในสภา วันนี้โรงงานน้ำตาลอาจจะมีคนที่เป็นนักลงทุน นักอุตสาหกรรม แต่มีไม่ถึง 60 โรงงาน ขณะที่ประชาชนที่เป็นเกษตรกร เกี่ยวข้องกับการปลูกอ้อย ไร่อ้อย มีทั่วประเทศมากกว่า 11 ล้านไร่ ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือสิ่งที่เราไม่ได้พูด ตนอยากจะมาเติมคือเกษตรกรที่อยู่ใกล้โรงงานน้ำตาล เขาต้องได้รับมลพิษ ได้รับผบกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกากอ้อย แต่กากอ้อยนำไปส่งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ หรือไปทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี

“ความจริงผมยังเห็นว่า เรื่องกากอ้อยน่าจะเป็นสิทธิของชุมชน เขาจะได้กำหนดได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ว่ามีคนรวยกลุ่มหนึ่ง และรับผลพลอยได้ทุกอย่าง เรายังอยากเห็นเรื่องเศรษฐกิจชุมชน แต่เรากลับเห็นคนที่อยู่ในชนบทเป็นคนไร้ค่า ยังมองเป็นเรื่องเศรษฐกิจมหภาคเกินไป ท่านลองไปดูเลย บริษัทที่เป็นโรงงานอ้อยในตลาดหลักทรัพย์ร่ำรวยอันดับต้นๆ ทั้งนั้น แต่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน”

สรุปว่าร่างพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล (ฉบับที่…) พ.ศ.…ที่รัฐบาลเสนอมานั้น ไม่ตัดนิยามคำว่า “ผลพลอยได้” ที่มีบัญญัติในพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ที่หมายถึง “กากน้ำตาล” ออกไป กรรมาธิการเสียงข้างน้อย จึงมีเพิ่มมาตรา 2/1 ให้มีนิยาม “ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน้ำตาล ในร่าง พ.ร.บ.ฯ ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้กฎหมายฉบับนี้มีความยุติธรรม ที่นำกากอ้อย ที่มีมูลค่ามากในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การเป็นวัตถุดิบในผลิตเยื่อกระดาษฯ จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจจะมีอยู่ประมาณ 3-4 แสนครัวเรือน ก็เป็นหลายล้านคน แทนที่จะช่วยคนรวยหรือนายทุนที่อยู่ใกล้ๆ กับรัฐบาลเพียงไม่ถึง 60 คน เรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

“ผมขอวิงวอนนะครับ เราเป็นสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่เป็นสภาของรัฐบาล เรื่องนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่า จิตใจของคนเป็นรัฐบาลแคบไป มองเห็นประชาชนไม่มีค่า ผมจึงสนับสนุนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ให้มีผลพลอยได้ให้เติมกากน้ำตาล เพิ่มการอ้อยไปด้วย” เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าว.