เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม หารือทวิภาคีกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี 2564-2567 พร้อมต่อยอดแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในทุกมิติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยและญี่ปุ่น ต่างยินดีอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นมีบทบาทในภูมิภาค โดยญี่ปุ่นพร้อมร่วมมือกับอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูที่เข้มแข็งและยั่งยืนของภูมิภาค

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์โลกอย่างสร้างสรรค์ โดยต่างเห็นพ้องในการให้ความสำคัญในการดำเนินความร่วมมือประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านมนุษยธรรม ทั้งในสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และในเมียนมา โดยฝ่ายญี่ปุ่นกล่าวว่า เห็นความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือเรื่องเมียนมา และชื่นชมไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา อย่างเต็มความสามารถ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการหารือทวิภาคี เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ร่วมการประชุมฯ ซึ่งจัดโดยบริษัท Nikkei โดยมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย.