เมื่อเวลา 14.20 น. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวแฟลต 12 เคหะบางบัว เขตหลักสี่ โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผอ.เขตหลักสี่ และนายตกานต์ นุนนทวุฒิ ว่าที่ ส.ก.เขตหลักสี่ พรรคเพื่อไทย ร่วมลงพื้นที่

นายชัชชาติ กล่าวว่า พื้นที่ชุมชนบางบัวมีการร้องเรียนหลายเรื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากโครงการขยายท่อระบายน้ำที่ผู้รับเหมานำโครงสร้างของท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร มาวางบริเวณริมถนนในซอยเป็นเวลานาน กระทบต่อการสัญจรของประชาชน จากการสอบถาม ผอ.เขตหลักสี่ ทราบว่าท่อดังกล่าวอยู่ในโครงการขยายท่อระบายน้ำจาก 60 ซม. เป็น 1 เมตร ขณะนี้ยังไม่สามารถนำท่อไปวางในระบบระบายน้ำได้ เนื่องจากติดปัญหาการย้ายแนวสาธารณูปโภค ท่อประปาขนาดใหญ่ รวมถึงท่อสายสื่อสารที่อยู่ใต้ผิวการจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้แบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ โดยระหว่างนี้ ผอ.เขตหลักสี่ จะพิจารณาหาพื้นที่สำหรับย้ายท่อระบายน้ำที่หล่อขึ้นแล้วออกจากพื้นที่ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจรของประชาชน

นอกจากนี้ ประชาชนร้องเรียนปัญหาการจัดเก็บขยะ ซึ่งมีการจัดเก็บเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำให้มีขยะตกค้าง จึงขอให้ กทม.เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในส่วนนี้ ผอ.เขต จะรับไปดำเนินการ รวมถึงออกแบบพื้นที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม

นายชัชชาติ กล่าวอีกว่าข้อดีของการลงพื้นที่คือได้รับทราบปัญหา ตนพยายามลงในหลายๆ พื้นที่ ไม่ใช่ข้ามขั้นตอนการบริหารงาน แต่ต้องการส่งสัญญาณถึง ผอ.เขต และ ส.ก.ได้เห็นว่าการดูแลประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ยอมรับว่าแต่ละเขตมีปัญหาแตกต่างกัน ดังนั้นจึงตัองจัดลำดับความสำคัญก่อน

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาดโทษ ผอ.เขต เกี่ยวการบริหารจัดการในพื้นที่ เนื่องจากมีระบบการประเมินการทำงานของ ผอ.เขต อยู่แล้ว โดยเราดูผลงานเป็นหลักและจะให้ประชาชนร่วมแจ้งปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ผ่านแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้น ซึ่งจะดูผลงานในส่วนนี้ด้วย ว่ามีการแก้ปัญหาหรือไม่