เมื่อวันที่ 29 พ.ค. รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทวีตข้อความแสดงความเห็น ถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียน “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ในประเด็นของป้ายหาเสียง ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นั้น

โดย อาจารย์ประจักษ์ ระบุว่า “ป้ายหาเสียงรีไซเคิลได้ : ถ้าเป็นประเทศอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งคงออกมาชื่นชมว่าช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการหาเสียงที่สร้างสรรค์สะท้อนวิสัยทัศน์ยุค climate crisis และคงไม่มีใครหาเรื่องไปฟ้องร้อง-แต่ที่ประเทศไทย กลายเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กกต.รับมาพิจารณา อนิจจา”..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @prajak kong