เมื่อวันที่ 30 พ.ค. รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความว่า “คนร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องรับผิดชอบข้อฟ้องร้องของตนเองด้วย กฎหมายไม่ได้ปล่อยให้ร้องได้เรื่อยเปื่อย หากพบว่าเป็นการกลั่นแกล้ง เพื่อไม่ให้มีการประกาศผลเลือกตั้ง มีโทษจำคุก 5-10 ปี ปรับ 1-2 แสน และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 20 ปี (มาตรา 118 วรรค 2 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562)”

นอกจากนี้ อาจารย์สิริพรรณ ยังให้ความเห็นเรื่องการรับรองผลเลือกตั้งด้วยว่า “การให้ กกต.มีเวลารับรองผลเลือกตั้ง ส.ส. ถึง 60 วัน และเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. + ส.ก. 30 วัน เป็นเรื่องไม่จำเป็น ควรทบทวนแก้ไขกฎหมายที่วางกรอบเวลายาวนานเช่นนี้ หากไม่พบว่านับคะแนนผิดรวมคะแนนพลาด ก็ควรประกาศรับรองทันที ส่วนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสามารถทำภายหลังได้

การเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร เมื่อต้นปี กกต.ใช้เวลาเกือบ 60 วัน กว่าจะรับรองคุณสุรชาติ เทียนทอง หวังว่าหลังการประชุมวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค.) กกต. จะประกาศรับรองผลเลือกตั้งให้ประชาชนโล่งใจ การชะลอรับรองผล โดยอ้างกรอบตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดสุญญากาศในการบริหาร ทำให้ประชาชนกังวลว่าเสียงของตัวเองอาจถูกอุ้มหาย และทำให้ประชาชนขาดความศรัทธา เชื่อมั่นต่อการทำงานของ กกต.เอง ประชาชนลุ้นผลเลือกตั้งแล้ว ยังต้องลุ้นว่า กกต.จะใช้อำนาจเที่ยงธรรมหรือไม่”..

ขอบคุณภาพประกอบ : Siripan Nogsuan Sawasdee