เมื่อวันที่ 31 ก.ค. บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยมีประชาชนทยอยนำพัสดุสิ่งของมาบรรจุภัณฑ์และส่งไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยพบว่าพัสดุสิ่งของส่วนใหญ่ที่นำส่งกันช่วงนี้จะเป็นจำพวกยาสมุนไพร ผลไม้สด อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ

นายรชต โยวะราช หัวหน้าฝ่ายรับฝากไปรษณีย์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้จะมีประชาชนมาเลือกใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์มากขึ้น เฉลี่ยวันละ 500 กว่าคนทีเดียว เนื่องจากค่าบริการย่อมเยาและประสิทธิภาพในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัย ไม่มีตกหล่นเสียหาย สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ประชาชนมาใช้บริการฝากส่งส่วนมากจะเป็นพืชสมุนไพร ผลไม้ อาหาร ยาสมุนไพร ซึ่งปลายทางที่ส่งไปจะเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง โดยส่งให้ญาติที่เข้าระบบการกักกันตัวและเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลสนามต่างอำเภอและต่างจังหวัด