เมื่อวันที่ 31 ก.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด ว่ายอดสะสมผู้ติดเชื้อมีจำนวน 597,287 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,912 ราย ซึ่งแยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข 13,342 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 4,750 ราย ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ 10 ราย และมีผู้ติดเชื้อในเรือนจำหรือที่ต้องขัง 810 ราย ซึ่งทำให้รวมสะสมผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 47,426 ราย อีกทั้งมีผู้ที่หายป่วยแล้ว 10,750 ราย รวมสะสมหายป่วยแล้ว 391,920 ราย ผู้ที่ยังรักษาอยู่ 200,510 ราย ซึ่งแบ่งเป็นโรงพยาบาล (รพ.) 74,197 ราย ใน รพ.สนามและอื่นๆ 126,313 ราย โดยมีผู้ที่อาการหนัก 4,691 ราย ซึ่งมีผู้ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,032 ราย

นอกจากนี้ มียอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,857 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 178 ราย ซึ่งแยกเป็นชาย 92 ราย หญิง 86 ราย : มีชาวไทย 174 ราย ชาวจีน 2 ราย ชาวกัมพูชา 1 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย  สำหรับผู้ที่มีอายุมากที่สุด คือ 97 ปี และผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ 15 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง สมองพิการ ส่วนวันที่ทราบผลติดเชื้อถึงเสียชีวิต เฉลี่ยอยู่ที่ 8 วัน นานสุด 60 วัน แต่มี 82 ราย ที่เสียชีวิตหลังจากวันที่รู้ผลติดเชื้อไปแล้วไม่เกิน 6 วัน ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ และพบว่าผู้เสียชีวิตภายในบ้าน 12 ราย แบ่งเป็น กทม. 5 ราย สมุทรปราการ 3 ราย ปทุมธานี 2 ราย อุบลราชธานี 1 ราย ปัตตานี 1 ราย