เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด ว่ายอดสะสมผู้ติดเชื้อมีจำนวน 597,287 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,912 ราย และมียอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,857 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 178 ราย ซึ่งแยกเป็นชาย 92 ราย หญิง 86 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่แบ่งเป็น ในกรุงเทพฯ 64 ราย สมุทรปราการ 20 ราย นครปฐม 9 ราย นนทบุรี 9 ราย ปทุมธานี 8 ราย ปัตตานี 7 ราย ชลบุรี 6 ราย นครนายก 6 ราย สมุทรสาคร 4 ราย ส่วนยะลา สระแก้ว เพชรบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี จังหวัดละ 3 ราย ขณะที่นราธิวาส นครราชสีมา มหาสารคาม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 2 ราย และสุรินทร์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุโขทัย ชัยนาท กำแพงเพชร พิษณุโลก ระยอง สิงห์บุรี ปราจีนบุรี ตราด พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 1 ราย    

ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 3,668 ราย 2.สมุทรสาคร 1,178 ราย 3.ชลบุรี 1,062 ราย 4.สมุทรปราการ 872 ราย 5.ระยอง 670 ราย 6.นนทบุรี 577 ราย 7.นครปฐม 538 ราย 8.ฉะเชิงเทรา 437 ราย  9.ศรีสะเกษ 369 ราย 10.ปทุมธานี 351 ราย