เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.65 นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยความคืบหน้าการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มเป๋าตังว่า ภาพรวมมีผลตอบรับเป็นไปด้วยดี โดยในการจำหน่าย 4 วันแรก ตั้งแต่ 2 มิ.ย. ถึงเที่ยงวัน 5 มิ.ย. จำหน่ายไปได้เกิน 4.8 ล้านใบ และมีผู้ซื้อ 1.14 ล้านคน ทำให้ขณะนี้ เหลือสลากจำหน่ายลนแพลตฟอร์ม เพียงแค่ 3 แสนใบเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสลากฯ ยังไม่รีบเร่งเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลโดยทันที แต่จะมีการประชุมคณะกรรมการสลากฯ เพื่อประเมินผลการซื้อขายในช่วงปลายเดือนนี้ก่อน โดยจะต้องดูความเหมาะสมหลายมิติ เพราะสำนักงานสลากฯ เอง ก็ต้องการให้สลากแบบใบและสลากดิจิทัล สามารถขายควบคู่กันไปได้ ไม่ได้รับผลกระทบ จึงต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่การดำเนินสลากดิจิทัลถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  ที่จะทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ 80 บาท รวมถึงโครงการสลาก 80 ด้วย