ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ชุดใหม่วงเงินถึง 1 แสนล้านบาท  ในชุด ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

 • วงเงินรับฝากสูงสุด รายละไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • เปิดจองช่วงที่ 1  วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 และเปิดรับฝาก ตั้งแต่ 17 มิถุนายน-15 ตุลาคม 2565
 • เปิดจองช่วงที่ 2 วันที่ 5-9 กันยายน 2565 และเปิดรับฝากตั้งแต่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 • จองได้ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน สามารถใช้สิทธิผ่านระบบจองสลาก สำหรับเกษตรกรบุคคล สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท และลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2565 สำหรับการจองสิทธิช่วงที่ 1 และครบกำหนดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-15 ตุลาคม 2565 สำหรับการจองสิทธิช่วงที่ 2 สูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่าน www.baac.or.th และ Line Official : @BAAC Family ได้ด้วยตนเอง หรือติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

สิ่งที่ต้องรู้  สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7

 • มีอายุรับฝาก 3 ปี
 • เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี  
 • ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง
 • ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป
 • สลากยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล รางวัลละ 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล รางวัลละ 10 บาท
 • รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือน
 • ออกรางวัล ครั้งแรกวันที่ 16 กรกฎาคม 2565