สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565