สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,027 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,653 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 374 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 586,451 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,402 ราย หายป่วยสะสม 377,896 ราย กำลังรักษา 205,002 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 133 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,990 ราย นอกจากนี้มีอาการหนัก 4,765 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,044 ราย