เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มราษฎร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า สถานการณ์ตอนนี้แหลมคมมาก เรากำลังทำลายวัฒนธรรมเก่าของการมองการต่อสู้ของประชาชนลงอย่างราบคาบ เมื่อการต่อสู้มันไม่ได้เป็นแบบรัฐทำอะไรก็ได้ไม่ผิด ประชาชนโต้แย้งตอบโต้ไม่ได้ กลายมาเป็นการต่อสู้แบบคนเท่ากัน

ถามว่ามันสุ่มเสี่ยงจะเลยเถิดจากสันติวิธีไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกัน หรือไม่ ก็ต้องตอบอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่า เป็นไปได้สูงมาก

ตราบผู้มีอำนาจยังใช้ความคิดเดิมคือมองประชาชนเป็นวัวควาย ทางออกมันก็มีแค่ทางเดียว

แล้วสังคมเก่าจะทลายลง ประชาชนจะสถาปนารัฐใหม่ขึ้นมา รัฐที่ทุกคนเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียมกัน.