เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนเเรงต่อเนื่องยาวนาน โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทาง ทำให้สายการบินต้องหยุดให้บริการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งเเต่เดือน ก.ค.64 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนในบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้พยายามบริหารจัดการอย่างดีที่สุดมาตลอด รวมทั้งหาเเหล่งเงินทุนต่างๆ มาบรรเทาผลกระทบ แต่สถานการณ์ภายนอกพัฒนาไปรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้น เพื่อเลื่อนเเละเเบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงาน ในเดือน ก.ค.-ส.ค.64

โดยในเดือน ก.ค.64 พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เลื่อนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปในเดือน ก.ย.64, พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป ที่ปฏิบัติงาน (Active) จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือน ก.ย.64 และพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน (Inactive) เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือน ก.ย.64 สำหรับเดือน ส.ค.64 บริษัทจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100% ทั้งนี้บริษัทหวังว่าในเดือน ก.ย.64 สถานการณ์ต่างๆ จะปรับตัวดีขึ้น บริษัทได้รับแหล่งเงินทุน เเละทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่างๆ ได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามรอบปกติได้ต่อไป.