ผู้ค้าน้ำมันพีทีที สเตชั่น และบางจาก ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น โดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้นอี 85 ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 1 บาทต่อลิตร เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีอนุมัติให้ปรับราคาดีเซลขึ้น 1 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 14 พ.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

เบนซิน = 52.56 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 44.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.54บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม = 46.36 /ลิตร

ด้านนายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สกนช. กล่าวยอมรับว่า เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่ กบน. อาจจะต้องปรับเพดานการตรึงราคาดีเซลเป็น 38 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก รวมถึงสภาพคล่องของกองทุนฯ ส่วนกรณีบางฝ่ายมองว่า กองทุนฯ จะใช้เงินมากกว่าสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เคยใช้เงินไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 92,070 ล้านบาท ในการอุดหนุนราคาพลังงาน ครั้งนี้อาจสูงกว่านั้น ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ต่างกันมาก เพราะขณะนี้เราเจอทั้งโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน การบริหารจัดการจะยากยิ่งกว่า