เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ก. จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นายพีรพล กนกวลัย เขตพญาไท, นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล เขตห้วยขวาง, นางอนงค์ เพชรทัต เขตดินแดง, น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี เขตสายไหม และนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ เขตวังทองหลาง เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ทำให้ขณะนี้มี ส.ก.ครบทั้ง 50 เขตเลือกตั้งแล้ว ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม.