เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยคะแนน 210 ต่อ 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ พ.ศ. … หรือร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมวาระแรก ที่เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณา ร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรก่อนส่งกลับมาลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

ต่อมาน.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำไปสู่การสมรสเท่าเทียม 4 ฉบับ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการประกอบด้วย

1.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดยพรรคก้าวไกล สภา มีมติ รับหลักการ
2.ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เสนอโดย ครม.สภามีมติ รับหลักการ
3.ร่างพ.รบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดยครม. สภามีมติรับหลักการ
4.ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เสนอโดย พรรคประชาธิปัตย์ สภาฯ มีมติ รับหลักการ

สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายรายมาตราโดยละเอียดในชั้นกรรมาธิการ(กมธ.)ของสภาผู้แทนราษฎร โดยตนได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในกมธ. เนื่องจากเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางกฎหมายแก่คนทุกเพศ ในประเด็นการก่อตั้งครอบครัวการสมรสเท่าเทียม ที่คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ รวมถึงสวัสดิการจากรัฐและให้เกิดสังคมที่ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เด็กและผู้มีความหลากหลายทางเพศ.