สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,970 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,795 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 175 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 604,421 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,919 ราย หายป่วยสะสม 391,815 ราย กำลังรักษา 208,875 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 178 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 5,168 ราย