เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เซ็นลงนามหนังสือคำสั่งที่ 1140/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ จึงให้ นายดงพล รุจิธรรมธัช ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ช่วยราชการที่ กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นประจำ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 14 มิ.ย.65

ทั้งนี้ อาจเป็นผลพวงมาจากวันที่ 13 มิ.ย.65 ภายหลังกองปราบปราม นำหมายจับเข้าจับกุมตัว นายอำเภอศรีราชา พร้อมผู้ต้องหาตามหมายจับรวม 17 ราย ที่คาดว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธข้ามชาติ ที่มี นายดนุพล หรือฉายา “เบล 1,000 กระบอก” อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแสมสาร เป็นตัวการใหญ่