เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสร้อยสุดา คะจรรยา พร้อมด้วย นางปวิตรา อรุณเขต คุณครูกลุ่มสาระศิลปะ และนักเรียน ต่างช่วยกันเนรมิตถนนภายในโรงเรียนให้เป็นทางม้าลาย ด้วยสีสันหลากหลายจนกลายเป็นสีรุ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชาทัศนศิลป์ ที่เน้นให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติจริง นอกจากเพิ่มความปลอดภัยด้านการจราจรแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความเสมอภาคทางเพศ ไม่แบ่งแยก ไม่รังเกียจ เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง

โดยการทาสีทางม้าลายสายรุ้ง ทั้งหมด 4 จุด บริเวณ 4 แยกหลักในโรงเรียน กลายเป็นจุดเช็กอินใหม่ของโรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมช่วงพักกลางวันและเวลาว่างของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีดนตรีโฟล์คซอง จากนักเรียนแผนการเรียนความสามารถพิเศษดนตรี และนักเรียนที่ชื่นชอบในการร้องเพลง ภายใต้การควบคุม ดูแล ของคุณครู เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน สร้างสีสัน และบรรยากาศในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

นายสรรวัชญ์ ครุฑมั่น นักเรียนชั้น ม.4 กล่าวว่า เมื่อโรงเรียนได้มีการทาสีรุ้งบนทางม้าลาย ถือเป็นความคิดที่ดี เป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสำคัญให้นักเรียนได้เห็นว่า กลุ่มเพศทางเลือก ก็มีความสำคัญและมีความเท่าเทียมกับทุกๆ คน ทำให้มีความรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว ที่พวกเราเป็นเพศทางเลือก (LGBTQ) และภาคภูมิใจที่ได้รับความยอมรับจากโรงเรียนและเพื่อนๆ จึงขอให้ทุกคนมองว่ากลุ่มคนเพศทางเลือก ก็มีความเท่าเทียมกับทุกๆ คน

ด้าน นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดโซนดนตรี ร้านกาแฟฝึกประสบการณ์ และให้นักเรียนได้ออกไปทางสีบริเวณนอกโรงเรียน จนมีสีเหลือจากกิจกรรมต่างๆ คณะครูจึงบูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ จัดทำทางม้าลายสายรุ้ง เพื่อบ่งบอกว่า โรงเรียนของเราไม่ปิดกั้นเรื่องความเสมอภาคทางเพศ