China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน รายงานว่า เป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้วที่จีนกำหนดให้มีวันคาร์บอนต่ำแห่งชาติ เมื่อปี 2556 ซึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่ 75 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 จีนได้แถลงเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดก่อนปี 2573 จากนั้นจะเดินหน้าบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2603

ในความพยายามที่จะเพิ่มการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอน จีนได้เร่งการผลิตแหล่งพลังงานสะอาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และรั้งอันดับหนึ่งของโลกในด้านกำลังการผลิตพลังงานลมที่ติดตั้งไว้นอกชายฝั่ง ตามสถิติที่เผยแพร่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีน

พลังงานลมนอกชายฝั่งใหม่กว่า 16.9 ล้านกิโลวัตต์เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าของจีนในปี 2564 ซึ่งมากกว่าจำนวนในปี 2563 ถึง 4.5 เท่า นอกจากนี้ การเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจีนเกือบ 60% ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มาจากการผลิตพลังงานรูปแบบใหม่

ในปี พ.ศ. 2565 จีนได้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่รวมถึงพลังงานไฮโดรเจนด้วยการเปิดตัวโครงการสำคัญๆ มากมาย รวมถึงฐานการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานลมขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขั้นสูง

ภายในเดือนเมษายน 2565 กำลังการผลิตติดตั้งในประเทศของพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลอยู่ที่ 1.15 พันล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำลังการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตขึ้นเช่นกัน ที่ 20.5% เมื่อเทียบปีต่อปี

แหล่งข้อมูล :  Liaoli CMG/CCTV/CGTN  

https://news.cgtn.com/…/Low-carbon-Day-China…/index.html