ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สวนนงนุชพัทยา รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และนายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด ลงนามร่วมมือสำหรับปลูกกัญชา กัญชง สายพันธุ์ต่างประเทศ ใช้การปลูกแบบเปิด Outdoor เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด สนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร วัตถุดิบด้านพืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่จำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์ของนิสิตและทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะส่งนิสิตนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาค้นคว้า วิจัยถึงประโยชน์ ของกัญชา กัญชง เพื่อนำไปปรุงยารักษาโรคต่อไป.