เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอะยิส ลุยซู (H.E. Mr. Agis Loizou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย ใน
โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน เพื่อเป็นช่องทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นายวิวัฒน์ มุ่งการดี ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การรับรอง

นายชวน กล่าวช่วงหนึ่งว่า แม้ไทยและไซปรัสจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่อยมา จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการต่อยอดความสัมพันธ์ในทุกมิติให้มั่นคงแน่นแฟ้นสืบต่อไป อีกทั้งจะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยไซปรัสสามารถใช้ไทยเป็นประตูสู่ประเทศในอาเซียน และไทยสามารถใช้ไซปรัสเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนือได้เช่นกัน

ด้านนายอะยิส ลุยซู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัส ชื่นชมประเทศไทยและคนไทยที่มีน้ำใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนไซปรัส ทำให้การเดินทางมาประเทศไทยให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน พร้อมทั้งได้กล่าวยินดีกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไซปรัส ที่ดีขึ้นในทุกด้าน และได้ชื่นชมที่ไทยและไซปรัสต่างสนับสนุน ซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ.