พีทีที สเตชั่น และบางจากฯ ได้ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 22 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 52.06, แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.65, E20 = 43.54, แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.38, E85 = 37.24, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 50.14, ดีเซล – B7= 34.94, ดีเซล – B10 = 34.94, ดีเซล – B20=34.94, ดีเซลพรีเมียม B7 = 46.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร