เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 โดยนายแสวง พร้อมด้วยนางรุ่งทิวา บุญมี คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,222,952 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินนายแสวง 20,032,356 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 27,190,568 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวม 1,301,917 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่ มูลค่ารวม 5,506,407 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ และสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เงินให้กู้ยืมของคู่สมรส มูลค่า 3,508,150 บาท โดยมีผู้กู้ยืม 4 ราย ตั้งแต่ปี 2561-65 ที่ดินของทั้งคู่ มูลค่ารวม 6,594,075 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินของคู่สมรส ในพื้นที่แขวงบึ่งกุ่ม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม. 4 รายการ เป็นต้น โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสมูลค่า 4,800,000 บาท เป็นทาว์เฮาส์ 2 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวม 4 รายการในพื้นที่เขตบางกะปิ กทม. ยานพาหนะ ของคู่สมรสมูลค่า 595,000 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่ มูลค่ารวม 11,240,329 บาท ส่วนใหญ่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันชีวิต รวม 12 รายการ ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ มูลค่ารวม 13,203,523 บาท ส่วนหนี้สิน 704,222 บาท เป็นของคู่สมรส โดยแจ้งว่าเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ พระเครื่อง 530 องค์ มูลค่า 8,636,450 บาท พระพุทธรูป 73 องค์ เครื่องเสียงและลำโพงมูลค่า 1,070,300 บาท แผ่นเสียงและแผ่นซีดี 800 แผ่น ภาพศิลปะ ทองรูปพรรณ น้ำหนักรวม 57 บาท ชุดเครื่องเพชร 2 ชุดกระเป๋าแบรนด์เนม 12 ใบ เป็นต้น

นอกจากนี้นายแสวงยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,134,800 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน 1,174,800 บาท นอกจากนั้นเป็นเงินเพิ่ม
ประจำตำแหน่ง เงินบำนาญ รายจ่ายต่อปี 770,000 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 1,854,171 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและค่าเช่าบ้าน รายจ่ายต่อปี 1,163,600 บาท.