เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 มิ.ย. ที่สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการ ภาค 2 นายสุรจิต พัฒนสาร อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 2 นายพิจิตร จูทะประชากุล อธิบดีอัยการ สำนักงานปราบปรามทุจริต ภาค 2 นายบุญชัย ปรีชาพันธ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง ภาค 2 และนายสรรพสิทธิ์ เบญจาทิกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง ได้เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง โดยมี น.ส.นิชาภา ภูกานดาวงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ

นายเชาวลิต กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการตรวจราชการวาระตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจการอัยการ ซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 ในเนื้อหาสาระของระเบียบดังกล่าว มีเนื้อหาหรือการตรวจราชการที่จะเปลี่ยนบทบาท หรือมิติของการตรวจราชการจากรูปแบบเดิมๆ เป็นรูปแบบใหม่ พร้อมกับการตรวจราชการครั้งนี้ เป็นการมาเยี่ยมเยือน ตรวจสอบ และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ และให้ข้อแนะนำกับผู้ปฏิบัติในสำนักงานอัยการต่างๆ ในพื้นที่ จ.ระยอง ด้วย พร้อมกันนี้ยังมีคณะของอธิบดีอัยการ ภาค 2 ติตตามมาอีกด้วย ซึ่งจะได้กำกับติดตามในฐานะของผู้ตรวจการอัยการมีข้อแนะนำ หรือมีข้อสังเกตให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป