ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4020 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2200-บ้านกำแพง อ.ปรางค์กู่, อุทุมพรพสัย จ.ศรีสะเกษ รวมระยะทาง 6.020 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 29.990 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย

โครงการนี้ได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-1.50 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ จุดเช็กอินถนนต้นตาล วัดป่าพิมลมังคลาราม วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม และวัดป่าหนองหวาย ทั้งยังเป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในการเดินทางเชื่อมไปยัง จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม