เมื่อเวลา 09.48 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อเป็นวันที่ 5 โดยก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณา นายสมชาย แสวงการ ส.ว.ในฐานะที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ได้ลุกขึ้นหารือว่า ขณะนี้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่ถึงครึ่ง และยังเหลืออีกหลายมาตรา จากทั้งหมดที่มี 172 มาตรา ตนจึงขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภาใช้เวลาอภิปรายให้สั้น และจากข้อตกลงของวิป 3 ฝ่าย จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 ก.ค.65 หากสมาชิกยังอภิปรายกันมาก ตนกังวลว่าร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ จะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ หลังจากนั้นจะมีการนำร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 5-6 ก.ค.65 หากร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ ไม่แล้วเสร็จก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลับเข้ามาพิจารณาได้ต่ออีกหรือไม่

“ตอนนี้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ ผ่านไป 77 มาตรา คืบหน้าไปน้อยไม่ถึงครึ่งทาง ที่มีมาตราทั้งสิ้น 172 มาตรา ทำให้สังคมภายนอกกล่าวหาและสงสัยว่าสมาชิกรัฐสภาใช้เวลาพิจารณานานเกินไป ทั้งนี้การทำกฎหมายปฏิรูปตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เวลากว่า 15 ปี ดังนั้นขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภา ทำให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา” นายสมชาย กล่าว

ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ลุกขึ้นชี้แจงว่า จากมาตราที่เหลืออยู่มีเพียง 20 มาตรา ที่จะต้องมีการอภิปราย จึงเชื่อว่าในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ จะสามารถพิจารณาจบได้ ดังนั้นจึงอยากให้ประธานที่ประชุมกำชับผู้อภิปรายขอให้อภิปรายตามกรอบเวลา หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้แล้วเสร็จในวันที่ 6 ก.ค. เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นที่ประชุมรัฐสภาได้เข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. เพื่อพิจารณามาตราต่อไป