เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงแนวคิดที่จะเปิดพื้นที่ภายในกระทรวงกลาโหม ให้กลุ่มผู้ที่เห็นต่าง ได้เข้ามาเพื่อพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยจะเชิญมาที่กระทรวงกลาโหม เพราะมองว่าปัญหาทุกอย่างหากมีโอกาสได้พูดคุยกัน และมีความเข้าใจกันแล้ว ทุกอย่างก็น่าจะไปได้ดี เพราะต่างก็เป็นคนไทยด้วยกัน และมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประชาชน ดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายเดียวกันแล้ว ทำไมจึงต้องมีปัญหาความขัดแย้งกัน ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดคือการพูดคุยทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

“หากใครมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับกองทัพ สามารถสอบถามหรือชี้แนะได้ ผมยินดีให้เข้ามาพูดคุย อะไรที่ให้ข้อมูลได้ก็จะให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพราะเชื่อมั่นว่าความมั่นคงจะสำเร็จได้ ก็ต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและสามัคคี” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว.