เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วย ส.ส.พรรค พท. แถลงข่าวกรณีที่พรรค พท. ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรค พท.ออกแถลงการณ์ในนามของพรรค พท. เกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งประชาชนส่งเสียงสะท้อนมาว่าการคงอยู่ของประกาศดังกล่าวทำให้ได้ความความยากลำบาก โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เพื่อใช้ควบคุมโรคโควิด-19 แต่ตอนนี้โรคดังกล่าวกำลังจะเป็นโรคประจำท้องถิ่นแล้ว จึงไม่มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูประเทศ หรือรัฐบาลต้องการเพียงรักษาไว้ซึ่งอำนาจ ดังนั้นพรรค พท.ขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ตามที่นายกฯ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายและได้มีการผ่อนคลาย แต่สำหรับข้อห้ามในการชุมนุมทางการเมืองนั้นยังคงไว้อยู่เช่นเดิม จึงทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนประกาศและข้อกำหนดจำนวนมาก พรรค พท.เห็นว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ทุเลาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด นายกฯ จึงต้องประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

การยังคงข้อห้ามในการชุมนุมทางการเมืองไว้ นอกจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นเหตุผลทางการเมืองของนายกฯที่ไม่ต้องการให้มีการชุมนุมทางการเมือง ถือเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และควรมีมาตรการในการยุติการดำเนินคดีกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดี เพราะทุกคนไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อประเทศ แต่ส่วนใหญ่เพราะต้องการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลเท่านั้น

เมื่อมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลยังมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมโรคที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่งการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวและการลงทุนอีกด้วย ดังนั้นพรรค พท.จึงขอเรียกร้องให้นายกฯ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที