เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาพบปะกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ในการประชุมรับฟังนโยบายการทำงานของนายราชิต สุดพุ่ม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ ประชาธิปัตย์ “ตั้งใจ ใกล้..ชิต ติดดิน ประชาธิปัตย์เมืองนคร” ที่โรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกรรมการสาขาพรรค แกนนำ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายราชิต ได้กล่าวแนะนำตัวและประวัติการทำงานที่ผ่านมาต่อสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำของพรรคที่เข้ามารับฟัง ตามด้วยการกล่าวถึงนโยบายการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ในจ.นครศรีธรรมราช และเหตุผลที่มาลงสมัคร ส.ส.เขต 1 จ.นครศรีธรรมราช ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาตลอดเวลา ทำให้ตนได้ทราบถึงวิถีชีวิต ความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นคนเดิม ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เรายังสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมคิด ร่วมทำ ตนจึงตั้งใจมาทำงานให้ประชาชนในจ.นครศรีธรรมราชมั่นใจได้ว่าตนตั้งใจที่จะทำงานทางการเมือง และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ “ใกล้..ชิต ติดดิน”

นายราชิต กล่าวอีกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนทำงานร่วมกับบุคคลในพรรคประชาธิปัตย์มานาน และมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง ไม่มีใครเป็นหัวหน้า ตนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพรรคประชาธิปัตย์ยังถือเป็นขวัญใจของคนใต้ คนนครศรีธรรมราช โดยตนในฐานะคนของพรรคประชาธิปัตย์ จึงมีความตั้งใจที่จะทวงความเป็นพรรคประชาธิปัตย์กลับคืนมา ดังนั้นตนอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมทางในการพัฒนานครศรีธรรมราช บ้านของเรา ว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ เพราะสมัยก่อนที่ตนรับราชการถือเป็นการทำงานคนละมิติ กับทางการเมือง ดังนั้น เพื่อ จ.นครศรีธรรม ราชบ้านเรา ตนจึงเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง และทุกคนจะเป็นแกนนำให้กับตนได้ทวงคืนที่นั่ง ส.ส.ในเขต 1 กลับมาเป็นของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง

จากนั้น นายนิพนธ์ กล่าวกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ว่า รู้สึกดีใจที่เห็นพวกเรามาร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของการทำการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 77 ของการทำการเมือง ซึ่งวันเริ่มต้นทำการเมืองของพรรคคือวันที่ 6 เม.ย. 2489 เป็นวันที่คนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวทำการเมืองที่เรียกว่าพรรคประชาธิปัตย์ จึงเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน จึงขอให้พวกเราสบายใจว่าพวกเราอยู่ได้ทุกคน เพราะมีสมาชิกพรรค และเรามีอุดมการณ์ 10 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ เราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ และอุดมการณ์ข้อ 5 คือการกระจายอำนาจ สมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ตลอดจนถึงการที่พรรคฯ จัดที่ทำกินให้กับประชาชน นี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องทำ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ สมัยนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประกันสุขภาพของประชาชน โดยได้จัดทำนโยบายเรื่องสิทธิการรักษาฟรีมาตลอด นอกจากนี้ยังนำงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อให้ลูกหลานทุกคนได้ดื่มนมโรงเรียนฟรีทั้งประเทศ จนถึงปัจจุบันนี้ นี่คือนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ของนายชวน จนถึงนโยบายอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กนักเรียน ก็เป็นหนึ่งในนโยบายพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดจนถึงสมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี รวมถึงเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯเช่นกัน คือสิ่งที่เริ่มมาจากพรรคประชาธิปัตย์ นี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายที่คิดขึ้นมาทั้งสิ้นในการสร้างคน จนมาถึงเรื่องของการสร้างถนนสี่เลนทั่วประเทศ ก็ยังเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ในสมัยนายชวน ดังนั้น ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์จึงคิดสร้างคน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนโยบายเพื่อลูกหลานในอนาคต

นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไว ทำได้จริง เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมรัฐบาล และวันนี้พรรคได้ดำเนินนโยบายการประกันรายได้เกษตรกร ในเรื่องสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหล้ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างมาก และพรรคประชาธิปัตย์มีความคาดหวังว่าจะทำให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองด้วยการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีการส่งเสริมผู้ค้าขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ ตลอดจนถึงการทำบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ดูดีและสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยการจัดอบรมสมาชิกพรรคจากกระทรวงพาณิชย์ นี่คือสิ่งที่เราคิดในเรื่องปากท้องของประชาชน จึงอยากให้พวกเรามาช่วยกันทำในเรื่องเหล่านี้

“ผมมีความสนใจในตัวผู้ว่าราชิต ด้วยมีความตั้งใจในการทำงานตลอดเวลาที่ผมได้รู้จัก จึงชวนมาลงผู้แทนในนามพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อจะได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผมชอบสโลแกนของท่านที่ว่า ‘ใกล้…ชิด ติดดิน’ วันนี้เราจึงได้คนดีคนเก่งมาเป็นผู้แทน ในการเสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชน ดังนั้นพวกเราจึงต้องช่วยท่านราชิตให้เป็นผู้แทนของประชาชนใน จ.นครศรีธรรมราช” นายนิพนธ์ กล่าว