จากกรณีสถานทูตในหลายประเทศแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำกัญชา-กัญชง เข้าประเทศเนื่องจากยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายและหากฝ่าฝืนอาจจะได้รับโทษตามความผิดนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” ได้เตือนคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งเตือนคนไทย ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าว เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น โปรดระวัง!! การรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายญี่ปุ่น มีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก (มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี) และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย (มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน)

ขอบคุณข้อมูล “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น”