สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,901 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,158 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 743 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 623,322 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,590 ราย หายป่วยสะสม 410,405 ราย กำลังรักษา 209,039 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 147 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 5,315 ราย