เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศพื้นที่ชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพฯ ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีผังชัดเจน ในพื้นที่กรุงเทพฯ 6 โซน แบ่งเป็น 7 จุด ว่าการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องที่ดี บ้านเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยต้องเปิดพื้นที่ภายใต้กรอบกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง รัฐบาลไม่ต้องกังวลหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อยู่แล้ว

แต่ที่พรรค พท.กังวล คือการคงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถ้าประสงค์จะคุมโรคระบาด สถานการณ์โควิดคลี่คลาย เตรียมถอดแมสก์ เปิดผับ เปิดบาร์ แต่การที่รัฐบาลคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาจหวังคุมคนไม่ให้ออกมาแสดงออกทางการเมือง เพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาล ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักจากวิกฤติค่าครองชีพแพง ค่าแรงถูก วิกฤติราคาพลังงานทั้งระบบ การเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้เตามหาเศรษฐี เป็นการหนีจากปัญหาเก่า ไปสู่ปัญหาใหม่ ที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หากรัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลยังมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมโรค ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ รัฐบาลไม่ต้องกังวล รัฐบาลจะคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ตลอดไปไม่ได้ เพราะจะทำลายบรรยากาศการลงทุนการท่องเที่ยว ทำลายบรรยากาศบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตย

“การเปิดพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ ตามกรอบกฎหมาย จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพ ทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย หากมีการทำผิดกฎหมาย รัฐบาลสามารถบังคับใช้กฎหมายดำเนินการได้อยู่แล้ว” นายอนุสรณ์ กล่าว.