เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ‘นายศรีสุวรรณ จรรยา’ เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก @ศรีสุวรรณ จรรยา โดยเผยว่า ตามที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร้องเรียนไปยังกรมธนารักษ์เพื่อขอให้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ตั้งของ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “มูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2565 หลังจากธรรมสถานฯ ดังกล่าว เลี่ยงบาลีทำการบวชพราหมณ์ให้กับ 2 ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของแตงโม-ภัทรธิดา จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปแล้วนั้น

บัดนี้ สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมธนารักษ์ว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ปลัดอาวุโสอำเภอสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องของสมาคมฯ กรณีมูลนิธิฯ ดังกล่าวเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553(บางส่วน) โดยมิชอบ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีประสานกับกองทัพบก กองพลพัฒนาที่ 1 เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีอาญากับมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสีแล้ว และเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการทหารบก เพื่อขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุให้เป็นไปตาม ม.20(1) แห่ง พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ 2562 และตามนัยข้อ 19(1) แห่งกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ 2563 ต่อไปแล้วด้วย

กรณีดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะไม่ปล่อยให้กลายเป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน เพราะพยานหลักฐานการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553(บางส่วน) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ของมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี โดยมิชอบ เป็นที่ชัดเจนยิ่ง และสถานที่ดังกล่าวจะตั้งเป็นวัดมิได้ เพราะขัดต่อกฎมหาเถรสมาคมที่ห้ามสร้างวัดในพื้นที่เดียวกันที่มีระยะห่างไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีวัดดั่งเดิมอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นกรมธนารักษ์และกองทัพบกจะต้องเร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปอ.157 ได้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ศรีสุวรรณ จรรยา