เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่าสำหรับรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวน 3 คน เรามั่นใจว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน ไม่มีความกังวล ไม่มีเรื่องทุจริตใด เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โอกาสนี้พร้อมชี้แจงผลงานที่เกิดจากการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการตั้งทีมองค์รักษ์พิทักษ์รัฐมนตรี เพราะเชื่อมั่นรัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้ เราไม่ได้คิดว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเทพหรือฝ่ายมาร แต่ต้องถือว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ของตัวเอง โดยฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ส่วนฝ่ายรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ มีหน้าที่ชี้แจงให้เกิดความกระจ่างว่า ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้าน ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ หากนำเสนอความจริงต่อสภาผู้แทนราษฎร