เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายธราธร แข็งขัน นายอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับนายพนม เข็มเงิน ผอ.โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล นายกเทศบาลตำบลบ่อกรุ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อกรุฯ และชาวบ้าน จัดกิจกรรม “บ่อกรุรันนิ่ง วิ่งปลดหนี้” ให้กับโรงเรียน

นายพนม กล่าวว่าที่มาของ “หนี้” คือ 1. ซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน 300 ตารางวา 850,000 บาท 2. ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ติดกระจกประตู-หน้าต่าง เปลี่ยนหลังคากระเบื้องสีน้ำเงิน, ขัดหินอ่อนพื้น, สร้างห้องน้ำใต้บันได 2 ด้าน เป็นเงิน 1,300,000 บาท 3. จ้างครู 4 คน เดือนละ 36,000 บาท ปีละ 432,000 บาท 2 ปีการศึกษา 864,000 บาท 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสรรค์ บรรยากาศ สู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเงิน 240,000 บาท 5. เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียนอนุบาล 110,000 บาท รวมที่มาก่อกำเนิดเกิดเป็นหนี้ ทั้งสิ้น 3,364,000 บาท ที่ผ่านมาในช่วง 2 ปี สามารถใช้หนี้ไป 2,000,000 บาท จึงเหลือหนี้สินการศึกษา ณ วันนี้ 1,364,000 บาท และหนี้ทุกบาท มีที่มา คุ้มค่ากับการให้การศึกษาลูกหลาน เพื่อเป็นสถานศึกษาทรงคุณค่าเด็กไทย จึงได้รวมพลังใจจัดกิจกรรมวิ่งปลดหนี้ขึ้น รวมทั้งทอดผ้าป่าล้างหนี้การศึกษา โดยได้ยอดกว่า 2 ล้านบาท ทำให้ล้างหนี้การศึกษาได้สำเร็จ ส่วนที่เหลือจะนำมาพัฒนาเรื่องการศึกษาต่อไป

นายพนม กล่าวต่อว่า หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่คุ้มค่า เพราะเป็นเครื่องหมายยืนยันรับประกันคุณภาพ โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2554 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2555 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ขนาดกลาง ปี 2559 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำกระทรวงศึกษาธิการ และต้นแบบโรงเรียนสุจริตกระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูลนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อหารายได้ จากการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “บ่อกรุรันนิ่ง วิ่งปลดหนี้” นำมาใช้หนี้ทางการศึกษาให้โรงเรียนวัดบ่อกรุ และก็ทำได้สำเร็จ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถปลดหนี้ให้โรงเรียนได้.