เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รับยื่นหนังสือจา กน.ส.อาทิตยา พรพรม ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย-เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี และคณะ เพื่อขอให้ตรวจสอบศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ไม่ให้ประกันตัว น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ “ผักบุ้ง” น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ “ใบปอ” ในกรณีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับขบวนเสด็จฯ และถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว

น.ส.อาทิตยา กล่าวว่า ทั้งสองคนถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.65 และได้อดอาหารตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 27 มิ.ย.65 น.ส.เนติพร มีอาการทรุดหนักต้องนำส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ การที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าเคยทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวอาจเป็นอันตรายประการอื่น ทั้งที่ศาลยังไม่ได้มีการตัดสินว่าการทำโพลในหัวข้อดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ อีกทั้งการทำโพลเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สะท้อนความคิด ความรู้สึก และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงไม่เป็นอันตรายต่อสังคมแต่ประการใด การคุมขังทั้งสองคนเท่ากับเป็นการตัดสินล่วงหน้าว่ามีความผิดไปแล้วและเป็นการทำลายเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จึงขอให้คณะ กมธ.ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ไม่ให้การประกันตัว ว่าขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการอำนวยการความยุติธรรมหรือไม่ และขัดต่อหลักการ ที่ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุก จะปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขังไม่ได้

ทางด้านนายณัฐชา กล่าวว่า ในวันที่ 6 ก.ค. คณะ กมธ.จะเดินทางไปกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะนำเรื่องดังกล่าวบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของคณะ กมธ. เพื่อพิจารณาต่อไป