เมื่อวันที่ 1 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)

โดย พล.อ.ธีรวัฒน์ พร้อมด้วยนางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น มูลค่า 188,420,370 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.อ.ธีรวัฒน์ 50,149,277 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 138,271,092 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินฝากของทั้งคู่รวม 48 บัญชี มูลค่ารวม 83,131,351 บาท เงินลงทุนของทั้งคู่รวม 64 รายการ มูลค่ารวม 89,802,454 บาท ที่ดินของทั้งคู่รวม 4,813,130 บาท โดยเป็นที่ดินของ พล.อ.ธีรวัฒน์ 1 แปลงในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มูลค่า 149,100 บาท และที่ดินของคู่สมรส 1 แปลงในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลค่า 4,664,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่รวม 5,000,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยว 2 หลัง ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ กทม. และ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ยานพาหนะของทั้งคู่รวม 3,790,000 บาท โดยเป็นรถยนต์ 3 คัน BMW 530e M Sport ได้มาปี 2561 มูลค่า 2,800,000 บาท Honda Jazz และ Mazda CX-5 สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่รวม 805,533 บาท ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่รวม 1,077,900 บาท

โดยทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พล.อ.ธีรวัฒน์ อาทิ เข็มกลัดติดเนกไท 2 ชิ้น สร้อยคอทองคำ 4 เส้น แหวนทองรุ่น 1 วง พระเครื่องและเหรียญเลี่ยมทอง รวม 14 ชิ้น รวมมูลค่า 3 แสนบาท นาฬิกาข้อมือ 4 เรือน 2.2 แสนบาท ปืนออโตเมติก 1 กระบอก ปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซอง 1 กระบอก เป็นต้น ส่วนคู่สมรส มีกระเป๋าเงิน และเครื่องประดับรวม 19 ชิ้น มูลค่า 238,000 บาท แหวนอัญมณี 6 วง 2.3 แสนบาท เป็นต้น

นอกจากนั้นพล.อ.ธีรวัฒน์ ยังแจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปี 5,039,000 บาท โดยเป็นเงินเดือน 942,000 บาท ค่าตอบแทน 360,000 บาท เงินโบนัส 2,500,000 บาท เบี้ยประชุม 1,050,000 บาท นอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีรายได้จากทรัพย์สินเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผลหุ้น และรางวัลสลากออมสิน ค่าใช้จ่ายต่อปี 2,670,000 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,247,200 บาท โดยเป็นเงินเดือน 1,339,200 บาท เงินโบนัส 223,000 บาท เบี้ยประชุม 40,000 บาท นอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีรายได้จากทรัพย์สินเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก 645,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายต่อปี 1,007,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ธีรวัฒน์ แจ้งว่า เมื่อปี 2560-2561 ดำรงตำแหน่งเป็นรอง เสธ.ทบ. ปี 2561-2563 ดำรงตำแหน่งเป็น เสธ.ทบ. เป็นกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 2563-2564 ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งดังกล่าว และมีตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ขณะที่คู่สมรส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)