เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการปลอมแปลงหมายศาล รวมทั้งแอบอ้างชื่อผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล ส่งไปยังประชาชนในลักษณะบังคับให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล เพื่อหลอกให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีลักษณะพฤติกรรมหลอกให้ประชาชนร่วมลงทุน อ้างว่าโอนเงินผิดต้องโอนเงินคืน หากไม่ดำเนินการจะถูกหมายศาล เป็นต้น ทำให้ผู้ที่หลงเชื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

ศาลยุติธรรมขอแจ้งเตือนให้ทราบว่าศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายส่งหมายศาลทางแอพพลิเคชั่น Line ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือแจ้งหมายผ่านทางโทรศัพท์ รวมทั้งการให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเป็นอันขาด

ทั้งนี้ หากท่านได้รับหมายศาลและมีข้อสงสัยว่ามีคดีในศาลนั้นตามที่แอบอ้างจริงหรือไม่ สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลที่ระบุในหมายศาลดังกล่าว โดยสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศาลได้ที่หน้าเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม www.coj.go.th ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ถูกต้องของหน่วยงานภายในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ