เมื่อวันที่ 2 ก.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat” ระบุว่า “2 กรกฎาคม 2565 เพียงชลบุรีจังหวัดเดียว จำนวน ATK 3,018 คน ในขณะที่ สธ.นำเสนอจำนวน ATK ของทั้งประเทศ 3,489 คน แปลว่าชลบุรีมี ATK คิดเป็นสัดส่วนถึง 86.5% ในขณะที่อีก 13.5% ที่เหลือหรือ 471 คน มาจากอีก 75 จังหวัด (เพราะกรมควบคุมโรคระบุว่าไม่ได้นำเสนอ ATK ของ กทม.) หรือจังหวัดละไม่เกิน 7 คน เปรียบเหมือนว่า คนจำนวนไม่น้อยในสังคมที่ติดตามได้อ่านการ์ตูนทุกวัน”

ขอบคุณ ข้อมูล – ภาพ เฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat”