เมื่อวันที่ 3 ก.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ในวิกฤติการระบาดตลอดมานั้น ไม่เคยคิดมองโลกในแง่ร้าย มองแต่ความเป็นจริง ตามข้อมูลความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรค การตรวจ ยา วัคซีน และระบบบริการ สัจธรรมที่พึงระวัง ไม่ว่าที่ใดในโลกคือ เมื่อใดที่เรามีจริตคุ้นชินกับกิเลส ประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดหลอกลวง ภาพลวงตา เชื่องมงายกับเรื่องโป้ปด ก็ย่อมเห็นความจริงเป็นเรื่องร้ายไปโดยปริยาย และกว่าจะสำนึกได้ ก็อาจสายเกินกว่าที่จะป้องกันผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากมายไปแล้ว ดังที่เห็นจากบทเรียนความสูญเสียจากโรคระบาด และผลกระทบจากยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา