สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ในขบวนรถที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมักเกิดปัญหาแออัด เบียดเสียดกัน แถมไม่มีที่นั่งต้องยืนและจับเสาเพื่อยึดในการทรงตัว ซึ่งอาจเจอเหตุการณ์พิงทับมือผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่จับอยู่ก่อนแล้ว


ด้วยเหตุนี้ ทำให้ทางรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ออกมาประกาศ ขอความร่วมมือ โดยแจ้งผ่าน เพจเฟซบุ๊ก @รถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการให้ระมัดระวังอย่ายืนพิงเสา ในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อเอื้อเฟื้อที่จับ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีข้อความระบุว่า

ขอความกรุณาไม่ยืนพิงเสาในขบวนรถไฟฟ้านะครับ
เสาในขบวนรถไฟฟ้า มีจุดประสงค์หลักในการใช้งานคือ ใช้จับยึดทรงตัว สร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้ทุกท่าน
ผิด-เสา : 1 คนยืนพิง
ถูก-เสา : หลายคนจับ
โปรดมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง เอื้อเฟื้อพื้นที่จับเสา ไม่พิงเสา หรือพิงทับมือผู้โดยสารท่านอื่นที่จับเสาอยู่ก่อนครับ
ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อน-หลังสัมผัสพื้นผิว และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยบีทีเอสมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทั้งสองฝั่งสถานีครับ

ร่วมสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทาง’

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก รถไฟฟ้าบีทีเอส