เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา พร้อมด้วยนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ส.ก.เขตภาษีเจริญ และ น.ส.ปิยะวรรณ จระกา ส.ก.เขตสวนหลวง ร่วมกันแถลงข่าวถึงเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 65 ในวันที่ 6-7 ก.ค.65

น.ส.นฤนันมนต์ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่ส.ก.เลือกตั้งจากพรรค พท. จะเข้าร่วมอภิปรายและยื่นญัตติเข้าสู่สภา กทม. ซึ่งญัตติที่พรรค พท.จะยื่นเข้าสภา กทม. คือเรื่องขอดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ขณะเดียวกัน ยังได้มีการเตรียมความพร้อมของ ส.ก.ของพรรค พท.ทั้ง 20 คน จะร่วมอภิปรายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความแก้ไขในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการที่ ส.ก.รุ่นใหม่ของพรรคจะเข้าร่วมอภิปรายอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจสอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรโดยผู้บริหารชุดเก่า ปัญหาเร่งด่วนของกทม. เช่น น้ำท่วม ท่ออุดตัน การสัญจร ซึ่งเรื่องนี้ต้องถูกผลักดันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รวมถึงการผลักดัน 5 นโยบายที่ ส.ก.พรรค พท. ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 50 เขต 50 โรงพยาบาล 50 เขต 50 soft power 437 โรงเรียนเพื่อการศึกษา 30 บาทถึงที่หมาย และกองทุนพัฒนาชุมชน 2 แสนบาท ซึ่งปัจจุบัน ส.ก.จากพรรค พท.ได้เริ่มผลักดันนโยบายนี้ให้เริ่มมีการดำเนินการโดยปรับชื่อเป็น “โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ ส.ก.พรรค พท.ได้หาเสียงกับคนกรุงเทพฯ

ทางด้านนายสุทธิชัย กล่าวว่า ยังไม่มีการเลือกตั้ง ส.ข. ทั้งที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมต่อสภา กทม.เข้ากับประชาชน ซึ่งตามกฎหมายยังไม่มีการยกเลิก ส.ข. เพียงแค่ให้มีการพักไว้ก่อน แต่ขณะนี้การทำงานของ ส.ก.ต้องการให้มี ส.ข.ช่วยประสานงานในพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.โดยเร็ว และตนจะเป็นผู้ยื่นญัตติ